Ansible - utilizare playbook-uri

Postat la Sat 03 November 2018 in tutoriale

In documentatia oficiala de la ansible, playbook-urile (playbooks) e definit ca limbaj de configuare, deploy si orchestrare (administrare daca doriti).

Playbook-urile sunt fisiere in format yaml care pot fi usor de parcurs si inteles si pe care ansible executa instructiunile - comenzile - in ordinea descrisa.

Un exemplu (apache.yml):

---
- hosts: webservers
 vars:
  http_port: 80
  max_clients: 200
 remote_user: ubuntu
 became: yes
 tasks:
  - name: ensure apache is at the latest version
   yum:
    name: httpd
    state: latest
  - name: write the apache config file
   template:
    src: /srv/httpd.j2
    dest: /etc/httpd.conf
   notify:
   - restart apache
  - name: ensure apache is running
   service:
    name: httpd
    state: started
 handlers:
  - name: restart apache
   service:
    name: httpd
    state: restarted

unde:

 • hosts - masina sau grupul de masini unde executam comenzile,
 • vars - variabile/parametrii folositi in executia comenzilor sau la generarea fisierelor de configurare din sabloane (template),
 • remote_user - utlizatorul folosit la conectarea prin SSH; poate fi definit in ansible.cfg sau in inventory la nivel de masina,
 • became - daca dorim executia comenzilor ca root,
 • tasks - lista de comenzi ce se executa.

Lista de task-uri (comenzi) sunt executate in ordine, una cate una la toate masinile definite in paramtrul hosts, iar in cazul cand o comanda esueaza pe o masina pe aceasta nu se mai executa restul comenzilor din lista.

tasks:
 - name: ensure apache is at the latest version
  yum:
   name: httpd
   state: latest

Task-urile sunt definite prin:

 • name - descriere sugestiva a comenzii ce se executa,
 • modulul utilizat cu parametrii specifici conform documentatiei

Parametrii de executie pot fi definiti ca si cheie=valoare:

tasks:
 - name: ensure apache is at the latest version
  yum: name=httpd state=latest

Rularea playbook-urilor este simpla:

ansible-playbook apache.yml

ori daca dorim sa limitam executia lui doar la o masina din grup:

ansible-playbook apache.yml --limit server2

Articolul face parte din seria Aplicatii pentru managementul configuratiilor