Terraform - lansare instante EC2

Publicat in Wed 29 June 2022 in howto • Tagged with terraformScrie un comentariu

In a doua parte am prezentat configurarea unui Security Group in AWS.

Acum vom lansa si o instanta EC2. Inainte vom incarca o cheie publica pentru a ne permite accessul SSH:

resource "aws_key_pair" "Cristi" {
 key_name  = "Cristi public"
 public_key = "ssh-rsa AAAAB3N ..... == cristi@cristi"
}

resource "aws_instance" "ter-worker" {
 ami            = "ami-05b44291810dff0b2"
 instance_type       = "t3.micro …
Mai mult ...

Terraform - configurare Security Group

Publicat in Sun 29 May 2022 in howto • Tagged with terraformScrie un comentariu

Am prezentat in prima parte cum se creaza un VPC in AWS. La acesta ii vom adauga un security group cu cateva permisiuni de access: SSH, HTTP si HTTPS

resource "aws_security_group" "ter-sg" {
  name           = "ter-sw"
  description        = "Allow traffic"
  vpc_id          = aws_vpc.ter-vpc.id

  ingress {
    description       = "SSH"
    from_port        = 22
    to_port         = 22
    protocol …
Mai mult ...

Terraform - configurare VPC

Publicat in Sun 22 May 2022 in howto • Tagged with terraformScrie un comentariu

Terraform este o aplicatie ce permite crearea si configurarea infrastructurii ce ruleaza de obicei in cloud ca si cod (IaC) intr-un mod foarte rapid.

Terraform se integreaza cu cei mai mari si cunoscuti furnizori de cloud (AWS, GCE, Azure) cat si cu Kubernetes. Lista completa cu integrarile o gasiti aici …

Mai mult ...